G A L E R I A


Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Władze Wlenia:

Burmistrz
Szczepan Skowron -
28.06.1945 - 31.08.1945,
Józef Wenderewski -
01.09.1945 - 20.01.1946,
Wacław Bartkiewicz -
21.01.1946 - 31.08.1946,
Ludwik Kasprzak -
01.09.1946 - 30.09.1949,
Burmistrz / Wójt
Wiktor Gembka -
01.10.1949 - 30.06.1950,
Przewodnicząca MiGRN
Wanda Olszacka -
01.07.1950 - 30.06.1951,
Przewodniczący MiGRN
Wacław Leszczyk -
01.07.1951 - 31.08.1952,
Kazimierz Borowiecki -
01.09.1952 - 28.02.1953,
Jan Paterewicz -
01.03.1953 -.31.12.1954,
Roman Andruszków -
01.01.1954 - 31.08.1957,
Franciszek Kasprowicz -
01.09.1957 - 30.11.1964,
Wiktor Zienkiewicz -
01.12.1964 - 31.12.1972,
Naczelnik Miasta i Gminy
Adam Smoliński -
01.01.1973 - 15.11.1973,
Stanisław Sałaj -
06.12.1973 - 06.02.1975,
Jan Ganuszewicz -
16.02.1975 - 31.05.1978,
Janusz Ulewski -
01.06.1978 - 17.01.1982,
Grzegorz Teluk -
01.02.1982 - 16.04.1989,
Janusz Ulewski -
17.04.1989 - 22.04.1990,
p.o. Naczelnika M i G
Jan Leśniak -
23.04.1990 - 20.06.1990,
Burmistrz / Wójt
Jacek Zbroja -
20.06.1990 - 04.07.1994
Burmistrz
Fryderyk Wojewódka -
05.07.1994 - 19.10.1998,
Bogdan Mościcki -
20.10.1998 - 26.10.2002,
Bogusław Szeffs -
27.10.2002 - 04.12.2006,
Bogdan Mościcki -
05.12.2006 - 05.12.2014,
Artur Zych -
06.12.2014 - ...

WLEŃ

dolnośląskie, lwówecki, Wleń, Sudety, Dolina Bobru

. . . str. 2 . . .

 • W latach 1862- 1864 odbudowano, zniszczony w pożodze ostatniej wojny kościół. Ze starego zachowała się jedynie wieża oraz niektóre elementy wyposażenia.
 • W 1873 r. w budynkach dawnej fabryki, pastor Pirscher otworzył seminarium pedagogiczne.
 • W 1893 r. Siostry Elżbietanki udostępniają ośrodek wodoleczniczy pod nazwą "Zakład św. Jadwigi". W krótkim czasie sanatorium stało się bardzo popularne i przyciągało rzesze kuracjuszy. Pod koniec stulecia hrabia Jan Hochberg z Książa ufundował Grotę Matki Bożej wykonaną z tufu wulkanicznego pochodzącego z Etny. W 1911r. z uwagi na olbrzymie zainteresowanie pacjentów, obiekt został znacznie powiększony a w 1920r. nieco przebudowany.
 • W początkach XX w. ukazywała się lokalna gazeta "Lähner Anzeiger".
 • W 1909 r. ukończono budowę tunelu (320 m.) pod Górą Zamkową. Przez Wleń przejechał pierwszy pociąg.
 • W mieście ożywia się ruch turystyczny oraz rozwija drobny przemysł i handel. Prężnie działa grupa RGV.
 • Elektryfikacji dokonano w 1912 r.
 • W 1914 r. zorganizowano huczne obchody 700-lecia miasta. Z tej okazji na rynku umieszczono fontannę z posągiem dziewczyny karmiącej gołębie.
 • Okres pierwszej i drugiej wojny światowej upłynął bez większego uszczerbku, nie prowadzono na tych terenach działań wojennych. Jednak w 1939r. wywieziono Żydów.
 • 8-go maja 1945 r. 31 Armia Radziecka bez walk wkroczyła do miasta. Jednak w skutek działań dywersantów nie obyło się strat. Wysadzili oni portale tuneli kolejowych, podpalili co ważniejsze budynki i zakłady w mieście, chcieli również wysadzić pobliską zaporę, czego jednak udało się uniknąć.
 • 10-go maja do miasta dociera kolejny oddział Armii Czerwonej na czele z ppłk Iwanem Pawłowem, który obejmuje urząd komendanta w mieście. Pierwsi osadnicy przybywają tu dopiero 26 czerwca. Jest wśród nich Szczepan Skowron, który zostaje burmistrzem.
 • Po zakończeniu II wojny światowej Śląsk wraca do Polski a tym samym i nadbobrzańskie miejscowości. Następuje wysiedlenie ludności niemieckiej (lipiec 1946), domy po nich zajmują polscy osadnicy ze wschodu.
 • Już 24 sierpnia 1945 r. odbyło się uroczyste otwarcie Poczty Polskiej we Wleniu. Zlokalizowano ją w budynku dawnej poczty niemieckiej. Pierwszym kierownikiem poczty był Jan Trybalski a pierwszym powojennym listonoszem Franciszek Skrzypek.
 • We wrześniu 1945 r utworzona, na bazie pozostawionych przez wysiedleńców majątków, Państwowe Majątki Rolne. Już 01 marca 1946 przekształcono je Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Dnia 01 lipca 1949 r. PZN-y przekształcono w Państwowe Gospodarstwa Rolne. W dniu 01 stycznia 1952 r. powstał we Wleniu "Zespół PGR Winiogóra" w skład którego weszły okoliczne zespoły.
 • Jesienią 1945 r. przybył do Wlenia z Lwowa, Adam Klimowicz. Przywiózł z sobą polskie książki i otworzył przy ul. Kościelnej 3, pierwszą wypożyczalnię.
 • W dniu 17 sierpnia 1946 r. powołano we Wleniu Miejską Radę Narodową, liczyła 14 Radnych.
 • Pierwszy pociąg przejechał przez Wleń 10 września 1946 r. Kursował na trasie Jelenia Góra- Lwówek Śląski- Świeradów Zdrój.
 • W wyniku przekształceń terytorialnych w 1950 r. w obręb miasta włączono przyległą osadę Grzęba (Arniewo, Arnsberg) i Gościradz (Winiogóra, Kleppelsdorf), a K.U.N.M. zatwierdza nazwę Wleń.
 • Dnia 19 marca 1952 sanatorium Sióstr Elżbietanek zastało upaństwowione i oddane w dzierżawę PKP. Od tej pory specjalizowało się w terapii narządów ruchu. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do 11 stycznia 1999r., kiedy to obiekt wrócił do pierwotnych właścicieli. Wówczas władze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety zdecydowały o powstaniu Ośrodka Rehabilitacyjnego i Opiekuńczego.
 • Rok 1953 zapoczątkował otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury. 4 listopada 1953 r. otwarto kino "Jutrzenka", początkowo mieściło się w budynku obecnego Domu Kultury, później przeniesiono je do sali teatralnej przy Placu Bohaterów Nysy 3/5. Jego kierownikiem była Pani Maria Sarociak. Kino funkcjonowało, aż do maja 1987 r.
 • Dopiero w 1960 r. PKS uruchomił regularne kursy na trasie Jelenia Góra - Wleń - Lwówek Śląski - Bolesławiec.
 • 13 grudnia 1972 r. uchwałą WRN we Wrocławiu, utworzono gminę Wleń. Jej pierwszym naczelnikiem został mgr Adam Smoliński. Od 01 stycznia 1973 r. w skład gminy weszły sołectwa: Bełczyna, Bystrzyca, Klecza, Łupki, Nielestno, Marczów, Modrzewie, Pilchowice, Przeździedza, Strzyżowiec i Tarczyn.
 • W dniu 01 lipca 1977 r. zlikwidowano PGR we Wleniu. Podległe mu zakłady zostały włączone do Kombinatu PGR w Siedlęcinie. Ponowne powołanie PGRu we Wleniu nastąpiło 01 lipca 1981 r. W skład przedsiębiorstwa weszły wówczas zakłady rolne: Bystrzyca, Czernica, Marczów i Nielestno oraz zakład remontowo - budowlany we Wleniu. W początkach lat 90- tych PGRy zaczęto likwidować. Zakład remontowo - budowlany we Wleniu zlikwidowano ostatecznie w kwietniu 1993 roku.

< 1 < < Wstecz  Ciąg dalszy >  > 3 > > 4 >