G A L E R I A


Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Czy wiesz, że:

"Śliwkowa Ścieżka" z Wlenia do Marczowa. Przechodzi w malowniczym zakolu Bobru, przy urwisku skalnym zwanym "Marczowską Skałą" lub "Lorelei". Dawniej był tu punkt widokowy na miasto pod którym stała figurka rusałki Lore Lay.


Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.09.1994r. /MP Nr 51 poz. 434 z 1994r./ utworzono Rezerwat Przyrody Góra Zamkowa nad Wleniem, mający na celu ochronę cennych gatunków roślin oraz zabytków kultury materialnej. Ścieżki po rezerwacie prowadzą wśród niezwykle ciekawych grądów zboczowych a podczas wędrówki można obserwować rośliny chronione m.in. czosnek niedźwiedzi, lilię złotogłów, parzydło leśne, gnieźnika leśnego i bluszcz pospolity.


Budowa linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego trwała od 1902 r. do 1909 r. W tym czasie powstał ok. 20 kilometrowy odcinek torów, kilka mostów i wiaduktów oraz trzy tunele. Do dziś jest on przez wielu uznawany za najbardziej malowniczy odcinek kolei w Polsce.


Czosnek niedźwiedzi od 2004 roku jest objęty częściową ochroną gatunkową. W 2006 roku zostaje umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski.


Pod koniec III wojny śląskiej (1760r.) tuż przed wielką bitwą o Kamienną Górę, austriacki generał E. Laudon przeprowadził na zboczach Tarczynki odprawę blisko trzydziestopięcio tysięcznej armii wojsk.


"Marsz trędowatych" -
organizowany przez Pana Romana kilkugodzinny spacer odbywa się raz w roku, na dzień przed wielką niedzielą. Jest to nawiązanie do tradycji, średniowiecznego obrządku i przeniesienie go do współczesności, jako nowej świeckiej tradycji - inscenizacji, widowiska, misterium wielkopostnego. Więcej o marszu > > >

Szlaki Turystyczne Gmina Wleń


wleń Szlak Zamków Piastowskich Żółty Szlak z Nowego Lądu do Świerzawy Czarny Szlak z Marczowa do Płoszczyny Wleń Europejski Szlak Długodystansoswy E3 Wleń Pilchowice Szlak niebieski Wleń Euroregionalny Turystyczny Szlak Rowerowy Pętla Lwówecka, czerwony szlak rowerowy Wleń Via Cervimontana Wleń Szlak Wodny Rzeka Bóbr Dzwonkowa Droga Święta Jadwiga Wleń Góra Gniazdo

Szlak Zamków Piastowskich

Szlak Zamków Piastowskich

W 1951 roku Tadeusz Steć zainicjował wytyczenie w Sudetach szlaku turystycznego o długości 146,1 km., noszącego nazwę "Szlak Zamków Piastowskich", którego przebieg sam wyznaczył i w dużej części osobiście "wymalował" w terenie kolorem zielonym. Zresztą, powstała wówczas w Sudetach Zachodnich sieć szlaków turystycznych PTTK była w większości jego dziełem. Szlak prowadzi poprzez tereny dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego, prezentując cenne obiekty architektury obronnej. Na trasie szlaku znajduje się 14 grodów piastowskich. Biegnie on przez Rezerwat Przyrody Ostrzyca Proboszczowicka, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Rezerwat Przyrody Góra Zamkowa, Rudawski Park Krajobrazowy oraz Księżański Park Krajobrazowy

Szczegółowy przebieg szlaku > > >» UWAGA UTRUDNIENIA
Żółty Szlak z Nowego Lądu do Świerzawy

Żółty Szlak z Nowego Lądu do Świerzawy

Wiedzie on od kopalni anhydrytu w Nowym Lądzie, przez Lwówek Śląski, Szwajcarie Lwówecką i Dębowy Gaj.

Później pomiędzy wzgórzami Włócznik (386 m. n.p.m.) a Łopata (366 m. n.p.m.) na którym znajduje się stanowisko archeologiczne "Babi Gródek" wkracza na tereny Gminy Wleń. Z pomiędzy wzgórz wchodzi do Marczowa tuż przy kościele p.w. Św. Katarzyny skąd przecinając asfalt i nurt potoku Ośnej wspina się na Baranią Górę (309 m. n.p.m.), tam wiedzie drogą pośród pól i lasów, którą schodzi do wsi Łupki. Po prawej omijając Szkolne Schronisko Młodzieżowe, by przez kamienny mostek przekroczyć potok Jamna i wyjść na szosę z której po kilkudziesięciu metrach znowu wspina się polną drogą tym razem na Górę Zamkową (360 m. n.p.m.), gdzie łączy się z zielonym Szlakiem Zamków Piastowskich. Dalej razem przechodząc przez Rezerwat Przyrody pomiędzy pałacem Lenno, kościołem p.w. Św. Jadwigi a ruinami średniowiecznego zamku wiodą stromo opadającą ścieżką częściowo pokrytą starymi kamiennymi schodami, przechodząc obok krzyża pokutnego w kierunku Wlenia. Do miasta wkraczają na osiedlu zachodnim, dalej prowadzą przez most nad torami mijając po prawej tunel (320 m.) a po lewej dworzec kolejowy i autobusowy. Następnie przy kościele p.w. Św. Mikołaja szlaki wchodzą na rynek miasta. Tu łączą się ze szlakiem czarnym, poczym wspólnie kierując się na południowy- wschód, ulicą Kościuszki, wśród starych kamieniczek docierają do mostu nad Bobrem. Zielony szlak idzie prosto a żółty i czarny skręcają w prawo by zaraz za przystankiem przeciąć jezdnię i skręcić w lewo na dawny Gościradz, (obecnie jest to część Wlenia). Przechodzą tuż przy Pałacu "Książęcym", by po kilkudziesięciu metrach rozdzielić się. Teraz szlak żółty już samotnie biegnie stromą asfaltową drogą, mijając punkt widokowy na miasto Wleń i wzgórze zamkowe (nadajnik RTV SAT, stacja PIOS) do wsi Tarczyn. Tu na szczycie możemy odsapnąć podziwiając panoramę Karkonoszy. Dalej leśnym duktem przez Tarczynkę (422 m. n.p.m.) by po chwili opuścić teren Gminy Wleń.

Kieruje się na płd.- wsch. Przechodząc przez Przełęcz Rząśnicką i Okole (721 m. n.p.m.) będące najwyższym szczytem Gór Kaczawskich, dalej przez Lubiechową dociera do Świerzawy, tu na rynku kończy swój bieg.Czarny Szlak z Marczowa do Płoszczyny

Czarny Szlak z Marczowa do Płoszczyny

Jak każdy czarny szlak jest on szlakiem krótkim (dojściowym) i prowadzi przez najciekawsze miejsca okolicy.

Rozpoczyna się w Marczowie tuż przy kościele p.w. św. Katarzyny, dalej prowadzi nad brzegiem potoku Osnej, w kierunku Przeździedzy, za Bobrem skręca w prawo i łączy się z Euroregionalnym Turystycznym Szlakiem Rowerowym "Dolina Bobru" [ER-6] następnie pomiędzy brzegiem Bobru po prawej a zachodnim stokiem Góry Folwarcznej (347 m. n.p.m.) przechodzą tuż przy pozostałościach folwarku klasztornego "Hochbergówka", w pobliżu "Agatowej Skały", przecinając "Złoty Strumień" i mijając pozostałości starych wyrobisk- kopalni złota, wciskają się pomiędzy wzniesienia Dudek (351 m n p m ), po prawej a Grodzinę (372 m n p m ), po lewej. Tuż przed Grzębską Górą szlaki na krótko rozdzielają się. Rowerowy wiedzie prosto a czarny skręca w prawo, prowadzi grzbietem nad miastem, by po kilkudziesięciu metrach stromo opaść w dół i wkroczyć do Wlenia na osiedlu zachodnim. Przechodzi obok pola namiotowego przez most na Bobrze gdzie skręca w lewo i wchodzi na rynek. Następnie kieruje się ulicą Kościuszki na południowy- wschód do mostu gdzie czarny ponownie łączy się z ER-6 i już wspólnie kierują się na Gościradz. Mijając Pałac Książency biegną w stronę Modrzewia gdzie po przejściu potoku Modrzewki szlaki znowu rozchodzą się. Czarny opuszcza Gminę Wleń i prowadzi dalej w kierunku Czernicy.

Przechodząc przy ruinach kościoła poewangelickiego, obok dworu i kościoła św. Michała Archanioła kończy się w Płoszczynie w zetknięciu z niebieski Europejskim Szlakiem Długodystansowym [E-3] (Atlantyk - Morze Czarne, dawniej Szlak Przyjaźni Eisenach - Budapeszt ).Wleń Europejski Szlak Długodystansoswy E3

Europejski Szlak Długodystansoswy E3

Jest on znakowany kolorem niebieskim. Łączy brzegi Atlantyku z Morzem Czarnym. Jego długość wynosi ok. 7500 km, przebiega przez 12 krajów (Turcja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja, Polska, Czechy, Niemcy, Luksemburg, Belgia, Francja i Hiszpania)

Odcinek z Węgier do wschodnich Niemiec pokrywa się w większości z dawnym Międzynarodowym Górskim Szlakiem Przyjaźni Eisenach - Budapeszt.

W Polsce E3 rozpoczyna się na przejściu granicznym w Jakuszycach, dalej przez Halę Izerską, Świeradów Zdrój i Rozdroże Izerskie przez Kozią Szyję, Bobrowe Skały i Zimną Przełęcz do Rynnicy by przez Wrzeszczy i Stanek wkroczyć na teren Gminy Wleń w Pilchowicach. Tutaj przez koronę zapory , brzegiem jeziora pilchowickiego, krętą, wąską drogą biegnie do Strzyżowca, gdzie przecina szosę 1027 i przechodzi przez wieś by po kilkuset metrach skręcając obok kościoła opuścić osadę a tym samym i Gminę Wleń. Dalej tuż przy starym wapienniku do Płoszczynki, przez Przełęcz Chrośnicą, Okole, Przełęcz Widok w Sokoliki, przez Kamienną Górę, Wałbrzych, Zamek Grodno i Przełęcz Walimską przez Jaskinię Radochowską, Zamek Karpień, Przełęcz Suchą i schronisko "Na Śnieżniku" do Boboszowa, gdzie szlak niebieski opuszcza terytorium Polski ...

pełny opis szlaku na wiki.outdoorseiten.net


Ciąg dalszy >  > 2 > >