G A L E R I A


Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Zapraszam do współpracy

Jeżeli prowadzicie Państwo gospodarstwo agroturystyczne, pensjonat, restaurację lub inną działalność usługową o charakterze turystycznym, zapraszam do kontaktu i bezpłatnego opublikowania reklamy Państwa działalności na naszych stronach.


Jeżeli posiadają Państwo informacje, zdjęcia lub inne materiały dotyczące historii regionu, w szczególności z lat: od 1900 do 2000 roku, zapraszam do podzielenia się nimi z coraz liczniejszą grupą czytelników. Więcej informacji: poczta(małpa)wlen.org.plCzy wiesz, że:

Początki osadnictwa na terenach zajmowanych obecnie przez Gminę Wleń są bardzo odległe. Świadczą o tym przeprowadzane w XX w. badania archeologiczne, których wynikiem było między innymi odnalezienie w Radomicach monet z czasów Rzymskich, w Marczowie siedziby Prasłowian, czy na pobliskiej Ostrzycy, ośrodka kultu słońca.


Najstarszym okazem przyrodniczym w gminie jest 800- set letni cis pospolity stojący w Bystrzycy. Jak głosi legenda posadzony był przez mieszkańców po zakończeniu budowy kościoła na cześć jego fundatorki księżnej Jadwigi.


W początkach XX wieku rząd niemiecki wydał koncesję na powstanie pomiędzy Radomicami, Kleczą a Nielestnem kopalni złota i arsenu. Po wojnie na bazie starych kopalni Rosjanie rozpoczęli wydobycie rud uranu. Na szczęście złoża te okazały się niezadowalające i już po kilku latach wydobycie zakończono. W 2001 r. ogłoszono przetarg na nabycie prawa użytkowania górniczego- na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota, niestety nie został on rozstrzygnięty.


"Śliwkowa Ścieżka" z Wlenia do Marczowa. Przechodzi w malowniczym zakolu Bobru, przy urwisku skalnym zwanym "Marczowską Skałą" lub "Lorelei". Dawniej był tu punkt widokowy na miasto pod którym stała figurka rusałki Lore Lay.


Do budowy Kolei Doliny Bobru szyny kolejowe sprowadzano z oddalonej aż o ponad 700 km huty B.V.C. Bochum na najstarszych widnieje data 1881.

Warto zobaczyć !!!

Wybrane atrakcje gminy Wleń

park krajobrazowy doliny bobru

Park Krajobrazowy Doliny Bobru jest obszarem ochrony flory i ekosystemów nieleśnych parku i jego otuliny, niemal w całości (98%) położony jest w zlewni rzeki Bóbr. Ma na celu ochronę wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych, które stanowią atrakcyjne walory dla rozwoju turystyki i rekreacji. Centralną częścią PKDB jest gmina Wleń.

Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach krajobrazowych podlega karze aresztu lub grzywny (art. 127.1 ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 roku)
więcej na www.ekoportal.pl
duw.ibip.wroc.pl / pdf /
www.dzpk.pl / mapa /

Wleń Rezerwat Przyrody Góra Zamkowa

Rezerwat Przyrody Góra Zamkowa, mający na celu ochronę cennych gatunków roślin oraz zabytków kultury materialnej. Ścieżki po rezerwacie prowadzą wśród niezwykle ciekawych grądów zboczowych a podczas wędrówki można obserwować rośliny chronione m.in. czosnek niedźwiedzi, lilię złotogłów, parzydło leśne, irgę czarną, berberys zwyczajny, gnieźnika leśnego czy bluszcz pospolity.

więcej na www.Money.pl / pdf /

Zamek Wleń

Ruiny średniowiecznego zamku górującego nad Wleniem, będącego pierwszą na ziemiach polskich warownią o konstrukcji murowanej. Dzisiaj w dobrym stanie zachowała się jedynie baszta, która jest wspaniałym punktem widokowym na miasto Wleń, Pogórze Izerskie i Kaczawskie a także Karkonosze. Znajdują się one na szczycie Góry Zamkowej, będącej rezerwatem przyrody, z cennymi okazami fauny a znanym najbardziej z czosnku niedźwiedziego.

więcej o zamku  > > >

Wleń Pałac Lenno

Pałac Lenno - powstały w XVII wieku kompleks pałacowy, będący przez lata siedzibą książąt i hrabiów. Obecnie intensywnie restaurowany. We wnętrzach pałacu mieści się przytulna kawiarenka. Jest również możliwość wynajmu pokoi. www.pensionlenno.be

więcej o pałacu  > > >

Wleń Kościół św Jadwigi

Kościół p.w. św. Jadwigi, niegdyś kaplica grodowa, w której modliła się uznana później (1267r.) za świętą, żona Henryka Brodatego, Jadwiga. Dzisiaj skromna, zabytkowa świątynia, w której odprawiane są coniedzielne nabożeństwa. Do najcenniejszych pamiątek po wiekowej przeszłości zaliczyć można polichromię z zakrystii dwa sarkofagi rodziny von Grunfeld, wykonane w piaskowcu, mocno zdobiony ołtarz, czy kaplicę grobową rycerza Hansa Heinricha i jego żony Marty.

więcej o kościele  > > >

Siedlęcin, wieża Ksišżęca

Wieża Książęca w Siedlęcinie - jest jednym z najważniejszych zabytków średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest także największym i najlepiej zachowanym obiektem tego typu w naszym kraju. Datowana na początek IV wieku (wg dendrochronologii powstał w 1314 r.). z fundacji księcia Henryka I jaworskiego. Najciekawszym elementem wyposażenia wieży są czternastowieczne malowidła ścienne, przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura, jednym z rycerzy Okrągłego Stołu - sir Lancelocie z Jeziora (jedyne zachowane takie malowidło na świecie)


Perła Zachodu, Siedlęcin

Perła Zachodu – w 1927 roku, powstała gospoda Turmsteinbaude. Malownicze położenie - nad jeziorem Modre, częœcią rzeki Bóbr i niewielka odległość od Jeleniej Góry zapewniała dużą popularność. Początkiem kwietnia 1950 roku powstało tu schronisko PTTK, które funkcjonowało do lat 90-tych. Obecnie w obiekcie mieści się Gościniec „Perła Zachodu” dysponujący 26 miejscami noclegowymi i wspaniałą restauracją. Organizowane są tu również imprezy okolicznościowe i wesela.


Wleń minerały

Skały i kopalnie. Obszar gminy należy do bardzo interesujących pod względem geologicznym. Skały tworzą tutaj kilka interesujących odsłonek. Do najbardziej atrakcyjnych można zaliczyć występujące na Górze Zamkowej diabazowe lawy poduszkowe. Przy drodze z zamku do Kleczy można zaobserwować unikalną oddzielność słupową bazaltu, gdzie słupy o średnicy do 30 cm ustawione prostopadle do powierzchni stygnięcia lawy układają się na kształt gałęzi świerka. Obiekt jest Pomnikiem Przyrody Nieożywionej.
Po średniowiecznych poszukiwaczach złota pozostały tu liczne sztolnie, w których po II wojnie wydobywano uran. Góra Folwarczna kryje w sobie pokłady wyjątkowych agatów wstęgowych.


Wleń Pilchowice Zapora

Zapora wodna i zalew w Pilchowicach. W trzy lata po wielkiej powodzi z 1897 roku, zapada decyzja o budowie zapory wodnej w Pilchowicach, dzięki której stworzony zostanie zbiornik retencyjny i hydroelektrownia. Wkrótce rozpoczęto budowę, która trwała zaledwie osiem lat i już 16 listopada 1912 r. nastąpiło oficjalne otwarcie, którego dokonał ówczesny Cesarz Wilhelm II. (...) Dzisiaj jezioro wraz z zaporą przyciągają rzesze turystów, którzy to pragną odetchnąć świeżym powietrzem oraz w ciszy i spokoju podziwiać urokliwe krajobrazy. W sezonie letnim można wypożyczyć kajak, rower wodny czy jacht a przez cały rok na jeziorze moczą kije dziesiątki wędkarzy.

więcej o zaporze  > > >

Wrzeszczyn, elektrownia wodna

Zapora i elektrownia wodna Wrzeszczyn - powstała w latach 1926 – 1927, jako jeden z obiektów mających na celu redukcję fali powodziowej w dorzeczu Odry a jednocześnie produkcję energii elektrycznej. Wyposażona w dwa turbozespoły z turbinami Kaplana o łącznej mocy 4,2 MW. Przez most jazowy na elektrowni Wrzeszczyn prowadzi szlak rowerowy ER-6 Elektrownia zbiornikowa tworzy Jezioro Wrzeszczyńskie.


Bobrowice, zapory i elektrownie wodne

Zapory i elektrownie wodne Bobrowice
Bobrowice I – z 1925 roku, wyposażona została w trzy turbozespoły z bliźniaczymi turbinami Francisa o łącznej mocy 2,42 MW. Elektrownia zbiornikowa tworzy Jezioro Modre
Bobrowice II – powstała w 1932 roku, wyposażona w dwie pionowe turbiny Francisa produkcji firmy Voith, jest elektrownią przepływową.
Bobrowice III - obiekt był kiedyœ jednš z dwóch siłowni energetycznych przedwojennej fabryki papieru. Podczas II wojny œwiatowej siłownie uległy zniszczeniu i dopiero w latach 1953-1954 odbudowano jednš z nich. Bobrowice III wyposażone są w turbiny Francisa produkcji Gotha, a także generator asynchroniczny z 1953 roku z fabryki M-1 Polsk. Obiekt znajduje się na szlaku pomiędzy Wzgórzem Kościuszki (Grzybkiem) a Perłą Zachodu.
Bobrowice IV – powstała 2008 r. przylega do elektrowni „Bobrowice III", wyposażona w dwa turbozespoły wykonane w oparciu o turbiny Kaplana o mocy 0,5 MW.


Wleń kolej Doliny Bobru

Kolej Doliny Bobru - "Bobertalbahn" - z Jeleniej Góry przez Pilchowice, Wleń, Marczów do Lwówka Śląskiego (...). Jej budowa trwała pięć lat. W tym czasie w trudnym terenie powstał blisko 33 km odcinek torów, trzy tunele (187m, 154m i 320m), wiszący nad jeziorem pilchowickim kratownicowy most, liczący ponad 130 m, należący do najwyższych mostów w Polsce oraz kamienny, czteroprzęsłowy wiadukt w Pilchowicach. Do tego szereg mniejszych mostów, wiaduktów i kilka malowniczych stacji. Przejazd pierwszego pociągu odnotowano 28 sierpnia 1909 roku. Dzisiaj przez wielu trasa ta uznawana za jeden z najpiękniejszych odcinków kolei w Polsce.

więcej o kolei  > > >

Wleń Pałac Książęcy

Pałac Książęcy we Wleniu. Najstarsze jego fragmenty pochodzą z XIII wieku. Dzięki temu, iż był wielokrotnie przebudowywany - od średniowiecznej warowni, poprzez renesansowy dwór do francuskiego baroku, zyskał labirynt korytarzy i tajemniczych pomieszczeń dodających mu uroku. Dzisiaj pieczołowicie restaurowany. W jego gościnnych progach mieści się pensjonat.

więcej na www.palacwlen.pl

Kolejne Atrakcje  > 2 > > 3 >