Wleń - Osiedle Południowe - Leœny Dwór

Wleń, lwówecki, dolnośląskie, Lähn, Löwenberg, Silesian

Powstałe w latach trzydziestych XX w niewielkie osiedle położone jest za wylotem tunelu kolejowego w kierunku Jeleniej Góry. Część domów powstała w oparciu o jeden projekt, co jest charakterystyczne dla taniego budownictwa jednorodzinnego w tamtym czasie.

Tu również znajduje się okazały budynek dawnego pensjonatu. Sądząc z daty umieszczonej na metalowej szpicy widocznej jeszcze na zdjęciach z 1950 roku wniesiono go w 1906 r. W póŸniejszym czasie, po dobudowaniu dodatkowego pawilonu znajdowało się w nim sanatorium lokalnej kasy chorych z Zielonej Góry. Po wojnie do 1953 r. „Leśny Dwór” znajdował się w gestii Funduszu Wczasów Pracowniczych od tego roku aż do 1963 zażądała nim PSS „Społem” organizując kolonie dla dzieci Z chwilą przejęcia przez pobliskie sanatorium PKP urządzono w nim oddział dziecięcy. Niestety po pożarze we wrześniu 1983 r. budynki przez długi czas pozostawały nieremontowane. W początkach lat dziewięćdziesiątych podjęto, co prawda prace remontowe połączone z modernizacją, lecz wkrótce zostały one zaniechane. W takim stanie budowla przetrwała aż do 2009 r. Po odsprzedaży przez PKP nieruchomości, nowy właściciel rozpoczął prace zmierzające do przywrócenia funkcjonalności obiektu.

Tuż obok w sporym wcięciu w górski stok zwanym czasami „Czerwonym Wąwozem” był kiedyś niewielki kort tenisowy, a w głębi strzelnica. Już za torami kolejowymi na sporym wypłaszczeniu terenu urządzono boisko piłkarskie, na którym rozgrywa mecze drużyna „Pogoni Wleń” Idąc dalej ścieżką lub drogą wzdłuż torów, tuż na niewielkim wiaduktem, trafiamy na miejsce gdzie kiedyś była cegielnia. Dzisiaj pozostałości po budynkach mylnie są czasem oznaczane, jako ruiny synagogi.

Z Osiedla Południowego można rozpocząć wędrówkę słabo już oznaczona ścieżka dydaktyczną wiodącą na Białe Skały i dalej poprzez górę Gniazdo aż do Lenna. Można też zrobić sporo mniejszą pętle wspinając się tylko na dawny punkt widokowy i miejsce nazywane „kamiennymi stołami”. Wędrując dalej można po dojściu do lokalnej drogi udać się na zamek lub zejść w dół do Wlenia.


Waldschlösschen Lähn - Pensjonat Leśny Dwór we Wleniu - Pocztówki udostępnił Kazzi
Pensjonat Leśny Dwór we Wleniu Pensjonat Leśny Dwór we Wleniu

Waldschlösschen Lähn - Leśny Dwór we Wleniu - Pocztówki udostępnił Kazzi
Leśny Dwór we Wleniu

Waldschlösschen Lähn - Pensjonat Leśny Dwór we Wleniu - Pocztówki udostępnił Kazzi
Pensjonat Leśny Dwór we Wleniu Pensjonat Leśny Dwór we Wleniu


FWP Leśny Dwór we Wleniu - udostępnił Kazzi
Skany z widokówek wykonanych w Sobieszowie przez zakład fotograficzny "Foto-Color" J. Grabowskiego.
FWP Leśny Dwór we Wleniu FWP Leśny Dwór we Wleniu

FWP Leśny Dwór we Wleniu - udostępnił Kazzi
Skany z widokówek wykonanych w Sobieszowie przez zakład fotograficzny "Foto-Color" J. Grabowskiego.
FWP Leśny Dwór we Wleniu. FWP Leśny Dwór we Wleniu. FWP Leśny Dwór we Wleniu. FWP Leśny Dwór we Wleniu.

tekst i pocztówki Kazzi - www.modrzewie8.agro.pl


Osiedle Połdniowe we Wleniu i "Leœny Dwór" w ostatnich latach.

Osiedle Południowe we Wleniu Osiedle Południowe we Wleniu Osiedle Południowe we Wleniu

luty 2009
Leśny Dwór we Wleniu
marzec 2009
PLeśny Dwór we Wleniu
maj 2010Leśny Dwór we Wleniu

Osiedle Południowe we Wleniu Osiedle Południowe we Wleniu Osiedle Południowe we Wleniu

kwiecień 2012
Leśny Dwór we Wleniu
kwiecień 2012
PLeśny Dwór we Wleniu
luty 2013Leśny Dwór we Wleniu
marzec 2013
Leśny Dwór we Wleniu
marzec 2013Leśny Dwór we Wleniu ?