Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Góra Gniazdo

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Góra Gniazdo" została utworzona w 2003 roku, biegnie przez lasy porastające "Górę Gniazdo", ma długość ok. 4,5 km a czas jej przejścia wynosi ok. 2,5 godziny. Ścieżka pozwala na zapoznanie się z interesującymi zbiorowiskami leśnymi, funkcjonowaniem lasu, jako miejsca życia licznych gatunków roślin i zwierząt, jego roli w przyrodzie oraz podstawowych zasadach zagospodarowania lasu przez leśników, a także niezwykle interesujących procesach biologicznych zachodzących w ekosystemie leśnym.

Trasa składa się z 8 przystanków wyposażonych w tablice poglądowe:

Przystanek I Ochrona fauny Woda i jej rola w lesie

Przystanek II Białe Skały

Przystanek III Panorama Karkonoszy ze Śnieżką

Przystanek IV Panorama Gór Kaczawskich Ochrona lasu przed owadami

Przystanek V Budowa warstwowa drzewostanu Naturalne powstawanie i odnawianie lasu

Przystanek VI Ochrona lasu przed pożarem

Przystanek VII Pomnik Przyrody "Porowaki"

Przystanek VIII Rezerwat przyrody "Góra Zamkowa"
Wędrując przez kolejne przystanki ścieżki napotkamy nie tylko piękne panoramy gór, ale i malownicze pejzaże okolicznych pól i lasów. Poznajemy i pogłębiamy wiedzę o roślinach i zwierzętach występujących na tym terenie. 


źródło mapy: DZPK we Wrocławiu

Na trasie spotykamy ciekawe formy przyrody nieożywionej, jakimi są np.: Białe Skały, porwaki piaskowcowe czy lawy pukliste. Przechodzimy również obok wielu zabytków architektury, jak: Zamek Wleń, Pałac Lenno, kościół pw. Świętej Jadwigi Śląskiej. Źródło informacji i mapa: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo Lwówek Śląski www.wroclaw.lasy.gov.pl

A private website – using its content is allowed only when the author’s name is mentioned and an active URL is provided!

Copyright © 2009 - 2016 Marek Krzysztof Dral. e-mail: kontakt(at)wlen.org.pl